พังแล้วนะคะ

พังแล้วนะคะ

 
 
Sandbox พังแล้วนะคะ
ปิดทั้งเกาะภูเก็ตแล้วค่ะ
 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  0

18 ความเห็น

 
ICT
333 ปีผ่าน รำลึกมหาราช ผู้ทรงล้ำหน้ากว่าผู้ใดในสยาม

333 ปีผ่าน รำลึกมหาราชผู้ทรงล้ำหน้ากว่าผู้ใดในสยาม (matichon.co.th)

333 ปีผ่าน รำลึกมหาราช ผู้ทรงล้ำหน้ากว่าผู้ใดในสยาม

ย้อนหลังกลับไปวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ในพระราชวังเมืองลพบุรี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคต ขณะพระชนมายุได้ 56 พรรษา กว่า 32 ปีแห่งรัชสมัยของพระองค์ได้สร้างความเจริญอย่างรุดหน้าให้กับสยามประเทศ ทัดเทียมกับอารยประเทศอื่นๆ ในซีกโลกตะวันตกได้เป็นอย่างดี พระราชดำริหลายประการล้วนล้ำหน้ากว่าผู้ใดในสยาม

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่จังหวัดลพบุรี

ในปี 2564 นี้ จึงเป็นวาระครบ 333 ปี การรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานมรดกให้ไว้

ว่าด้วยประวัติสังเขปของพระองค์นั้น ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 27 ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.2199 ถึง พ.ศ. 2231 หลักฐานประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2173-พ.ศ.2198) โดยที่เชื่อกันว่าพระราชชนนีเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เสด็จพระราชสมภพเมื่อราว ปี พ.ศ.2174 หรือ พ.ศ.2175 เพราะพระราชพงศาวดารบันทึกว่าในปี พ.ศ.2199 นั้น ทรงประกอบพระราชพิธีเบญจเพส (พระชนมายุครบ 25 พรรษา) เมื่อแรกประสูตินั้นพระประยูรญาติเห็นเป็น 4 กร จึงขนานพระนามว่า “สมเด็จพระนารายณ์” ทรงมีพระราชอนุชาร่วมพระชนกหลายพระองค์ และมีพระขนิษฐภคินีร่วมพระชนนี 1 พระองค์ ซึ่งต่อมาโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นกรมหลวงโยธาทิพ

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงศึกษาเล่าเรียนกับพระภิกษุหลายสำนัก ทั้งทรงชำนาญในศิลปศาสตร์เป็นอย่างดี ต่อเมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสวรรคต ใน พ.ศ.2199 และสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา ทรงขึ้นครองราชย์สืบต่อมาได้ 2 เดือน สมเด็จพระนารายณ์มหาราชขณะดำรงพระยศที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ยึดอำนาจและขึ้นครองราชย์ในที่สุด

หลังจากทรงขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ.2199 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ทั้งการทำนุบำรุงบ้านเมือง ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ ทั่วราชอาณาเขต ระหว่าง พ.ศ.2208-2209 โปรดให้สถาปนาเมืองลพบุรีขึ้นเป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรักษาความมั่นคงของราชบัลลังก์และเป็นการสร้างที่ประทับเพื่อพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ ปรากฏหลักฐานในเอกสารหลายฉบับทั้งไทยและต่างประเทศ ว่า รัชกาลของพระองค์มีความยิ่งใหญ่เหนือรัชกาลอื่นโดยเฉพาะเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศอันเป็นเหตุให้ประวัติศาสตร์อยุธยาในช่วงรัชสมัยมีเอกสารมากมายที่มีประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

ประตูชัย ประตูเมืองลพบุรีทางทิศใต้ประตูน้ำในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

การศึกสงครามในช่วงต้นแผ่นดินนั้นมีทั้งสงครามในและนอกพระนคร ทรงยกทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่ ส่วนในพระนครก็เกิดกบฏพระไตรภูวนาทิตยวงศ์ขึ้น เป็นเหตุให้สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงไม่ไว้วางพระราชหฤทัยในขุนนางเดิมและทรงเพิ่มความสนิทสนมกับขุนนางชาวต่างชาติมากขึ้น

ด้านการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์ศาสนูปถัมภกของพระพุทธศาสนา ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองลพบุรี ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ลงมายังอยุธยา หากทรงสงสัยในเรื่องธรรมะก็จะมีพระราชปุจฉาส่งไปเผดียงถามพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิธรรม นอกจากนี้ยังมีวัดตองปุ วัดบันไดหิน วัดปืน วัดเสาธงทอง ในเมืองลพบุรี ที่ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ ขณะเดียวกันนั้นก็ทรงให้ความอุปถัมภ์ศาสนาอื่นๆ และทรงเรียนรู้จากผู้สอนศาสนานั้นๆ จึงทรงมีความรู้แบบใหม่ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวางผังเมือง การศึกษา ฯลฯ

ด้านงานวรรณกรรม ปรากฏว่า ได้รับความนิยมและเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก เพราะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นกวีด้วยพระองค์หนึ่ง พระราชนิพนธ์สำคัญคือ สมุทรโฆษคำฉันท์ (ตอนต้น) พระราชนิพนธ์โคลงสุภาษิต 3 เรื่อง คือ โคลงพาลีสอนน้อง โคลงทศรถสอนพระราม โคลงราชสวัสดิ์ และในรัชกาลยังมีกวีอีกหลายท่านที่ฝากผลงานไว้ในประวัติวรรณคดีไทย

สำหรับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เป็นการเปิดโลกทัศน์ของสยามออกสู่ตะวันตกมากขึ้น ทรงติดต่อกับประเทศในภูมิภาคตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น ญวน และประเทศในดินแดนตะวันตกนับแต่อินเดีย เปอร์เซียจนถึงประเทศในทวีปยุโรป ช่วงต้นรัชกาลมีกลุ่มบาทหลวงมิชชันนารีเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาและสืบทอดภารกิจของคริสต์ศาสนา ซึ่งพระองค์ก็ทรงอนุเคราะห์ที่ดินให้ปลูกสร้างอาคาร และพระราชทานเสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนา การที่สังคมอยุธยามีพ่อค้าและบาทหลวงต่างชาติเดินทางเข้ามามากเช่นนี้ ทำให้บทบาทของชาวต่างชาติมีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียงของ เจ้าพระยาวิไชเยนทร์ หรือ คอน สแตนติน ฟอลคอน ซึ่งเข้ารับราชการเป็นลำดับจนถึงตำแหน่งว่าที่สมุหนายกและกำกับดูแลพระคลัง ทั้งยังมีบทบาทในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะบทบาทของออกพระวิสุทสุนทร (ปาน) ที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส และได้รับชื่อเสียงเลื่องลือไปไกล

ในปลายรัชกาล สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระประชวร สมเด็จพระเพทราชาและออกหลวงสรศักดิ์ พระโอรสบุญธรรมร่วมกับขุนนางอีกจำนวนหนึ่งยึดอำนาจ ด้วยเกรงว่าอำนาจของชาวต่างชาติจะมีมากเกินไปและเป็นอันตรายต่อราชอาณาจักร ที่สุดแล้วเมื่อขุนนางเช่นเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ พระปีย์ ถูกสำเร็จโทษไปแล้ว สมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เสด็จสวรรคตในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ในบริเวณพระราชวังเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานที่ประทับส่วนพระองค์ ที่ทรงตั้งพระทัยสร้างให้วิจิตรงดงามตามแบบศิลปะตะวันตก-เปอร์เซีย นั่นเอง

แผนผังเมืองลพบุรีที่ชาวฝรั่งเศสวาดไว้สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ความก้าวล้ำทางความคิดของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงเห็นความสำคัญและการเรียนรู้แบบตะวันตก ที่เป็นของใหม่ในสยามในช่วงเวลานั้น เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองหลายประการ เช่น การสร้างป้อมปราการ ค่ายคูประตูหอรบในเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นตัวอย่างอันดีของพระราชมรดกของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ได้พระราชทานไว้ เพราะโบราณวัตถุสถานที่หลงเหลือค่อนข้างเป็นรูปธรรม แม้บางส่วนจะเปลี่ยนสภาพไปบ้างก็ตาม อีกทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระองค์ก็มีหลากมิติ ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดที่ก้าวหน้าไปจากเดิม

กว่า 300 ปี ที่มหาราชพระองค์นั้นสวรรคตไปแล้ว สิ่งสำคัญคือการที่คนลพบุรีต้องเป็นหลักในการเผยแพร่พระเกียรติยศในทุกด้านของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น ต้องตระหนักถึงความสำคัญว่าทุกตารางนิ้วในเมืองลพบุรีคือสิ่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานไว้ให้เป็นมรดกทำกิน ทั้งผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในประเทศไทยก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องราวรัชสมัยอย่างไม่มีอคติ และอนุรักษ์ ต่อยอดสร้างสรรค์ สิ่งที่หลงเหลือในปัจจุบันไว้เท่าที่พึงจะกระทำได้ตามหลักวิชา ซึ่งเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณที่เป็นประโยชน์และยั่งยืนที่สุด

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

 
 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  2
 
619

สิ่งที่ ดร.ในประเทศไทยไม่เขียนบรรยายคือกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเพราะเหตุใดถึงมาว่าราชการสร้างเมืองที่ลพบุรีหลายสิ่งหลายอย่างที่ นศ.สงสัยแต่ทำไมไม่มีใครกล้าถาม?

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
ICT

โจ นูโว โพสต์เราอยู่ในเรือลำเดียวกัน แท่ง ยังไลก์ แห่เมนต์เดือดสนั่น

โจ นูโว โพสต์เราอยู่ในเรือลำเดียวกัน แท่ง ยังไลก์ แห่เมนต์เดือดสนั่น - ข่าวสด (khaosod.co.th)

โจ นูโว โพสต์เราอยู่ในเรือลำเดียวกัน แท่ง ยังไลก์ แห่เมนต์เดือดสนั่น

10 ก.ค. 2564-12:11 น.

เดือดอีกคอมเมนต์เห็นต่างสนั่น หลังจาก โจ จิรายุส หรือ โจ นูโว โพสต์ภาพข้อความ เราอยู่ในเรือลำหนึ่ง เป็นเรือที่มีรูรั่วหลายแห่ง บางคนตะโกนด่าโวยวาย บางคนกรีดร้องไห้ไม่หยุด บางคนยื่นเท้าลงราน้ำ ปากด่าทอนายท้ายตลอดเวลา

 

 
บางคนป้องปาก กระซิบเล่าข่าวปลอมสู่กัน บางคนแอบเจาะรูเพิ่ม บางคนก้มหน้าวิดน้ำเงียบๆ บางคนพยายามอุดรูรั่ว บ้างปลอบโยนให้กำลังใจคนอื่น อย่าลืมว่า เราอยู่ในเรือลำเดียวกัน

 

 

 

พร้อมแคปชั่นว่า จริง ขณะที่ แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง ก็กดไลก์ ท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์เห็นแตกต่างกันเดือด บ้างก็เห็นด้วย บ้างก็ตั้งคำถามเห็นต่าง อาทิ

-ถูกต้องเลยค่ะ ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ใช่ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทำ และรับผิดชอบ พอทำได้ไม่ถูกใจก็ด่า แต่พอบอกให้ช่วยทำก็ไม่ทำอะไร ใช้ปากเป็นอย่างเดียว

-อันนี้จริง … ถ้าเพียงแค่เราทำคนช่วยกัน คนละไม้ละมือ เรือลำนั้น อาจจะรั่วน้อยลง .. พอไปถึงฝั่ง ก็ซ่อมรอยรั่ว แล้วเรือก็จะไปต่อได้ … สามัคคีคือพลัง

 

-มองเห็นสติและวุฒิภาวะ​ของคนชัดเจนก็เวลาแบบนี้ มันคือเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกัน แต่โลกโซเชียล​กลับเต็มพลังลบบั่นทอนกัน , เห็นด้วยค่ะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาต่อว่ากันแต่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันก่อน..

 

ขณะที่คอมเมนต์เห็นต่างเดือดสนั่นถึงกัปตันเรือว่า ชัดเจนครับเป็นผมจะกระโดดถีบกัปตันตกทะเลตายก่อนคนแรก เพราะผู้นำโง่เราจะตายกันหมด!!!คนต่อไปก็พวกผู้ช่วยกัปตันถีบลงทะเลกันให้หมด!!!หมดคนโง่ๆเราก็จะรอด!!!

-แล้วถ้ากัปตันเรือไม่มีประสบการณ์ และไม่ฟังลูกเรือ บังคับเรือไปในทางที่ผิด มุ่งหน้าสู่มรสุม ลูกเรือต้องตายกันหมด เหรอคะ… อันนี้งงค่ะ เรือลำเดียวกันถูกค่ะ แต่คนบนเรือทำหน้าที่ดีแล้ว เหมาะแล้วหรือยัง โดยเฉพาะกัปตัน…

-ถ้าจริงๆไม่ใช่กัปตันแต่เป็นโจรสลัดที่ปล้นอำนาจเค้ามา แล้วมีคนโง่อวยยศให้เป็นกัปตัน ต้องกำจัดคนโง่ก่อน หรือ กัปตันทิพย์ก่อนคะพี่โจ

-เราทุกคนช่วยกันครับ แต่ถ้ากับตันยังบังคบเรือออกทะเล แรงของทุกคนก็จะค่อยๆหมดลง ความสิ้นหวังกำลังใจจะหายไป และทุกๆคนก็รู้ว่าสุดท้ายจะมีเฮลิคอปเตอร์มารับ เฉพาะบุคคลที่สำคัญๆรวมถึงกับตันจากกลางทะเล และปล่อยให้เรือลำนี้จมลงไป อย่างที่เห็นกันอยู่

-มันเกินคำว่าช่วยกันมานานขนาดไหนแล้วค่ะ เราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้วค่ะ ว่าสิ่งที่มันแย่ลงทุกๆขณะนี้ปัญหามันเกิดจากการบริหารที่ล้มเหลวค่ะ เป็นต้น

โจ จิรายุส

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  1
 
ICT
 
 
สงสาร เหลนะ น้องดังกว่า งานเยอะกว่า หล่อกว่า รวยกว่า แถมครอบครัวน้องก็สมบูรณ์
ส่วนพ่อที่ต้านโกงก็เคยโดนครหาอมเงินสมาคมแบดฯอีก เอาใจช่วยนะ แม้จะสมเพชที่โชว์โง่เรื่องเรือ
 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
ชาติอนุรักษ์

เรือลำก่อนแล่นมาดี ๆ ตามระเบียบแบบแผน ตามครรลองการปกครองที่ถูกต้อง

แต่พวกเอ็งบอกไม่ดี ให้ย้ายมาเรือรั่วลำนี้....แถมลากพวกกู ให้มาอยู่ด้วยอย่างเสียไม่ได้

แล้วเป็นไง เสือกมาหาว่าพวกกูเจาะเรือให้รั่ว....ปัตโถ่ เอ็งไม่มองเงาหัวตัวเองบ้างว่า พวกเอ็งมันดูลักษณะเรือไม่เป็น

เสือกเอา"เรือรั่ว" ที่นับวันไอ้กัปตันก็เอาตัวเพลียงมาเกาะกินใต้ท้องเรือเป็นโขยง จนหาเนื้อไม้เนื้อเหล็กดี ๆ ไม่ได้เลยสักแห่ง ตอนนี้พรุนไปหมดทั้งลำเรือแล้ว

คนเรียนสูงอย่างพวกเอ็ง มองคนไม่เป็น ไม่ได้ใช้ใจมอง แต่เอา"อคติ" มอง.....สู้สายตาอย่างตาสีตาสายายมียายมาก็ไม่ได้ คนพวกนั้นเขารู้จัก "ศีลห้า" เขามองคนด้วยใจบริสุทธิ์ เขาจึงเลือกคนได้ถูกต้อง ไม่หลับหูหลับตา เลือกผิดซ้ำซาก จนบ้านเมืองวิบัติ....แล้วยังจะทำ"ดื้อตาใส" ไม่กล้ายอมรับผิด ยังชี้นิ้วว่าคนอื่นอยู่ร่ำไป

 

เมื่อไหร่ภัยโควิดมันกินเข้าไปถึงครอบครัวญาติพี่น้องใกล้ชิดของพวกมึงเมือ่ไหร่....วันนั้น "สำนึกรู้" ผิดชอบชั่วดี อะไรดี อะไรเลว อะไรโง่ อะไรฉลาด..มันคงจะผุดขึ้นในสมองพวกเอ็งได้บ้างสักนิ๊ดดดดด นะ

ขอโทษในความผิดของตัวเองไม่เป็น....แต่หากมีสักวินาทีที่สำนึกว่าทำผิด แม้ไม่ได้บอกใคร ก็ยังดีกว่าไม่สำนึกแล้วยังจะมาว่าคนอื่นอีก

 

 

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT
 
ลงเรือลำเดียวกัน เรือกำลังล่ม อีแจ็คกับอีโรสลอยคอในทะเล สุดท้าย อีโรสรอดเพราะเป่านกหวีด
 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  2
 
ICT
ผู้สูงวัยต้องได้กินอิ่ม 3 มื้อ วันละ 100 บาท จึงพอเพียง
ทุกวันนี้ผู้สูงวัยได้รับวันละ 20 บาท หรือมื้อละ 7 บาท?
เงินสวัสดิการที่รัฐบาลจ่ายให้ผู้สูงวัยเดือนละ 600 บาท เหมือนเศษเงินให้ขอทาน ในขณะที่อาหารกลางวันมื้อหนึ่งของผู้นำและนักการเมืองมื้อเดียวก็เกิน 600 บาทแล้ว ทั้งๆที่ผู้สูงวัยทำงานจ่ายภาษีมาตลอดชีวิต
ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องจ่ายเพิ่มขั้นต่ำ 3000 บาทให้สอดคล้องกับค่าครองชีพเหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่จ่ายให้เพียงพอกับการดำรงชีพอย่างมีมาตรฐานขั้นต่ำตามบรรทัดฐานของธนาคารโลกและองค์การสหประชาชาติ ( Minimum Standard of Living)
เงินสวัสดิการคือเงินภาษีทางตรงและทางอ้อมที่ผู้สูงวัยได้จ่ายล่วงหน้ามาทั้งชีวิต อย่าโกงเอาไปใช้ในเรื่องฟุ่มเฟือยอื่นๆ ครับ

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  1
 
มังกรดำ

โจรปล้นเรือ แล้วตั้งตัวตัวเป็นกัปตัน

กูถีบพวกมึง ไอ้กองเชียร์ กองอวย....ไอ้พวกนี้ ถีบลงทะเลไปด้วย

 

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  0
 
ICT
 

ถ้าผมเปนที่ปรึกษา If I were his adviser
ผมจะแนะนำให้ยุบสภา แล้วบอกว่าพอแล้ว
ผมจะคืนเงินเดือนทั้งหมด แล้วจะไปบวช ครับ
แต่ แต่ ผมไม่ได้เปนที่ปรึกษา
 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  3
 
ICT
เมื่อวานนี้(9 กรกฎาคม 2021) องค์การสโมสรนิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำจดหมายเปิดผนึกไปยังนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ผ่านรองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต)เรียกร้องให้ทบทวนมติที่ประชุมของสภาจุฬาฯ ที่จะมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ เจ้าสัวซีพี"ธนินท์ เจียรวนนท์"(ก๊กมิ้งแซ่เจี่ย 謝國民)วัย82 ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง
เพราะกังขาว่าบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยยึดอยู่บนความเป็นธรรมทางสังคมหรือไม่ จากปมวัคซีนซิโนแวค และกิจการธุรกิจในเครือทั้งหมด
ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อ33ปีแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก็เคยไล่แจก "พาณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์"ให้กับเจ้าสัวแห่งเมืองแต้จิ๋วคนเดียวกัน เมื่อวันที่ 20 กค 1988
อีกทั้งมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเดียวกัน แก่ เจ้าสัว ถาวร พรประภา(เหลงเกียงแซ่ตั้ง 陳龍堅) ผู้สร้างอาณาจักรสยามกลการ ที่ยกที่ดินบริเวณรังสิตให้ มธ สร้างมหาวิทยาลัยสาขารังสิต ในวันเดียวกันด้วย
กล่าวสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว
เมื่อครั้งจอมเผด็จการทหาร พลเอกโมฮัมหมัด เซีย อุล ฮัก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน มาเยือนไทย ระหว่าง วันที่ 21-24 ตุลาคม 1987
ทางจุฬาฯก็เคยประสาทปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เซีย อุล ฮัก มาแล้ว โดยไม่ฟังเสียงคัดค้าน
(สำนักข่าวหงวน จัดให้)
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความ
 
 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  2
 
ICT
 
งบประมาณให้ล้างผลาญยังเหลืออยู่อีก 2.2 ล้านล้านบาท เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันที่ "พรรคร่วมรัฐบาล" จะเห็นแก่ความสำนึกที่ถูกต้อง
 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
ICT
 
ถ้าพรรคร่วมรัฐบาลประกาศถอนตัว ระหว่าง "ยุบสภา" หรือ "ลาออก" ประยุทธจะเลือกกลับไปเลี้ยงหมาที่บ้าน หรือจะเลือกไปต่อ
 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  3
 
ICT
 
ทราบหรือไม่
67,488.32 ล้านบาท คืออะไร
แบ่งมาซื้อ "วัคซีนคุณภาพ" บ้างได้หรือไม่
 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
ICT

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  3
 
ICT
มั่นใจหรือประมาท?
เราชวนสนทนากับเขาว่า ถึงที่สุดแล้วการจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้จำเป็นต้องอาศัยกลไกพรรคการเมืองในสภา ชัยชนะบนท้องถนนอาจไม่เพียงพอหรือเปล่า อานนท์ไม่คิดอย่างนั้น
“เรามีตัวอย่างของหลายประเทศว่าพอเราเอาคนบนท้องถนนเข้าไปในสภา มันก็กลายเป็นคนในสภา ผมคิดว่าพลังของคนนอกสภามีพลังในตัวมันเองอยู่แล้ว เต็มเปี่ยมของมันอยู่แล้ว การที่จะไปเปลี่ยนโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมในลักษณะของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย คือถ้าเราชนะบนถนนเราทำได้หมดแหละ ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ก็ยังได้เลยถ้าเราชนะบนท้องถนน หรือกลับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ยังได้ถ้าคุณชนะบนท้องถนน ดังนั้น ผมคิดว่าเราควรให้ความสำคัญกับพลังของตัวเอง ปลดปล่อยออกมาบนท้องถนน สุดท้ายถ้าเราชนะบนท้องถนน มันจะทำให้สภา เราจะชี้เอาเมื่อไหร่ก็ได้หรือพวกนั้นจะต้องมาซื้อความคิดเราเอง”
เป็นความมั่นใจที่ถึงขั้นประมาทหรือเปล่า
“มันไม่มีทางแพ้เพราะว่าเวลามันเดินไปข้างหน้า โอเค มันก็อาจจะย้อนหลังได้ถ้าคุณมีไทม์แมชชีน แต่ตอนนี้ผมคิดว่าเวลามันเดินไปข้างหน้าและมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะบอกว่าเวลาย้อนหลังได้ ความคิดเก่า คนรุ่นเก่าต้องตาย ในขณะที่คนอายุ 30 มาทางเราแน่ๆ เกิน 95 เปอร์เซ็นต์แน่ๆ จะโตขึ้น แล้วการล้างสมองมันไม่มี เด็กมัธยมที่ไปชู 3 นิ้วปีที่แล้วตอนนี้ขึ้นมหาวิทยาลัย โดย Generation มันขยับไปข้างหน้าแน่ๆ เราจะแพ้แน่ๆ ถ้าเขาประกาศประหารคนอายุต่ำกว่า 30 หมดแล้ว ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ฆ่าผม ฆ่าเพนกวิ้น (พริษฐ์ ชิวารักษ์) มันก็ยังมีคนอยู่
“ด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ที่ผมคิดว่ามีความหวัง ถ้าคุณยัดเรื่องพวกนี้เข้าไป คุณก็จะได้รับการโต้กลับมา คุณเอาทหารไปอบรมเรื่องสถาบันกษัตริย์ก็โดนเด็กยกมือขึ้นถาม ถามว่าลำพังที่เขาเข้าไปแทรกซึมพวกนี้ อย่างเรื่องหลักสูตรการศึกษา เรื่องกล่อมหูคนทุกวัน มันน่ากลัวไหม มันไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดนั้น คือมันไม่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ โดยที่มันเป็นความเก่าคร่ำครึความชั่วร้ายอะไรก็แล้วแต่ มันไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองว่าอยู่ได้ในสังคมรุ่นใหม่ที่เติบโตมา เราไม่ได้เป็นประเทศปิด แล้วคุณจะไปจัดการกับเด็กเหมือนประเทศปิด ไปฝังหัวเรื่องสถาบันกษัตริย์ คือวิธีการของเขาตอนนี้มันไม่ไปกับโลกสมัยใหม่ ดังนั้น ความน่ากลัวจึงไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น”
กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล สัมภาษณ์/เรียบเรียง
อานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชนและหนึ่งในแกนนำของขบวนการเคลื่อนไหว

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า ""6 มันไม่มีทางแพ้เพราะว่าเวลา มันเดินไปข้างหน้า...ความคิดเก่า คนรุ่นเก่าต้องตาย ในขณะที่คนอายุ 30 มาทางเราแน่ๆ เกิน 95 เปอร์เซ็นต์แน่ๆ จะโตขึ้น แล้วการล้างสมองมันไม่มี... โดย Generation มันขยับไปข้างหน้าแน่ๆ เราจะแพ้แน่ๆ ถ้าเขาประกาศประหาร คนอายุต่ำกว่า 30 หมดแล้ว ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ฆ่าผม ฆ่าเพนกวิ้น มันก็ยังมีคนอยู่" อานนท์ นำภา ทนายวาสิธิข"

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  3
 
ICT
ต้องชนะบนท้องถนน
“มันจะแก้หมวด 1 หมวด 2 ได้ก็ต่อเมื่อการลงถนนหรือการกดดันจากภายนอกต้องชนะก่อน ถ้าเราไม่ชนะบนท้องถนน มันไม่มีทางที่เขาจะแตะหมวด 1 หมวด 2 ได้ โอเค อาจจะมีการพูดถึงบ้างในสภากับคนที่เปิดกว้างอยากจะให้มีการแก้ได้ทุกมาตรา เอาเข้าจริงแม้แต่พรรคการเมืองฝ่ายค้านที่มีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าก็ยังไม่ได้เสนอให้แก้หมวด 1 หมวด 2 อย่างจริงจัง พูดกว้างๆ ว่าให้แก้ได้ทุกมาตรา ทุกหมวด การนำเสนอว่าแล้วหมวด 1 หมวด 2 มาตราไหนล่ะที่ต้องแก้และแก้เนื้อหาว่ายังไง ผมคิดว่าทุกพรรคการเมืองยังไม่ได้พูดชัดเรื่องนี้
“มีการพูดที่ใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็นนักวิชาการ แต่ก็ยังไม่ได้ลงไปในรายมาตราว่าจะแก้ยังไง ดังนั้น ผมคิดว่าปัจจุบันการที่สภาไม่กล้าพูดถึงหมวด 1 หมวด 2 จึงเป็นเรื่องที่คาดหมายได้ เพราะเราต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่หรือกระแสข้างนอกยังไม่ชนะ มันอยู่ในช่วงที่กำลังต่อสู้กันอยู่”
อานนท์ เริ่มต้นบทสนทนาด้วยการอธิบายว่า ชัยชนะบนท้องถนนจะเป็นตัวกำหนดชัยชนะในสภา เขายกตัวอย่างปีที่แล้วที่การเคลื่อนไหวบนท้องถนนส่งแรงกดดันให้ในสภาพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญและสถาบันกษัตริย์ ถือเป็นชัยชนะทีละขั้น แต่แรงกดดันยังไม่มากพอ
แต่ชัยชนะบนท้องถนนหมายถึงอะไร อานนท์ ตอบว่าคือการทำให้เกิดฉันทามติร่วมกันของคนทั้งสังคมว่าต้องแก้มาตรานี้ซึ่งก็ยากที่จะหามาตรวัด ถึงกระนั้นเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี 2535 ถือเป็นบทเรียนที่แสดงให้เห็นฉันทามติร่วมกันของสังคมว่าเราไม่เอารัฐบาลที่มาจากทหารและต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง จนนำไปสู่รัฐธรรมนูญปี 2540
“กระแสตอนนี้จะชนะยังไง ผมคิดว่ามันจะนำไปสู่ชัยชนะ แต่ว่ามาตรที่จะมาวัดว่าคนทั้งสังคมเห็นด้วยต้องไปดูกันตรงชัยชนะ แต่มันไม่ได้เรียกร้องอะไรที่เป็นรูปธรรมถึงขนาดต้องลงประชามติกัน แต่หมายถึงว่าทั้งสังคมเห็นร่วมกัน มันก็ทำให้สภาต้องทำตามฉันทามติของคนข้างนอกแล้ว มันต้องถึงขนาดทำให้คนที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่ได้มีจำนวนมากถูกจำกัดและรับฟังเป็นความเห็น แต่ไม่ได้มีความหมายในสังคมถึงขนาดที่จะขวางกั้นคนจำนวนมากให้มีการผลักดันต่อไป
“ถ้าเราจินตนาการว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ คนทั้งสังคมเห็นด้วยหมด ยกเว้นคุณจุลเจิมคนเดียวกับราชวงศ์อีกไม่กี่คน ถามว่ามันเป็นเอกฉันท์ไหม มันก็ไม่ใช่ เพราะมีคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่ แต่ว่ามันเป็นฉันทามติของคนในสังคมแล้ว”
อานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชนและหนึ่งในแกนนำของขบวนการเคลื่อนไหว นั่งสนทนากับ ‘ประชาไท’ ต่อความสงสัยต่างๆ และจังหวะก้าวหลังจากนี้
กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล สัมภาษณ์/เรียบเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "" มันจะแก้หมวด 1 หมวด 2ได้ ก็ต่อเมื่อการลงถนนหรือการกดดัน จากภายนอกต้องชนะก่อน ถ้าเราไม่ชนะ บนท้องถนน มันไม่มีทางที่เขาจะแตะหมว 1 หมวด ได้...ดังนั้น ผมคิดว่าปัจจุบัน การที่สภาไม่กล้าพูดถึงหมวด 1 หมวด 2 จึงเป็นเรื่องที่คาดหมายได้ เพราะเราต้อง ยอมรับความจิงวาตนี้คนุ่นใหม่หรือ กระแสข้างนอกยังไม่ชนะ มันอยู่ในช่วงที่ กำลังต่อสู้กันอยู่ อานนท์ นำภา กนายว"

 

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  3
 
3 ส

ภูเก็ต

โอยยยย

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  2
 
ICT

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  0