วัคซีนฟรีขาดแคลน..แต่มีวัคซีนทางเลือกเสียเงิน รัฐซื้อให้เอกชนไปขายต่อทำกำไร

วัคซีนฟรีขาดแคลน..แต่มีวัคซีนทางเลือกเสียเงิน รัฐซื้อให้เอกชนไปขายต่อทำกำไร

อะไรของมึง

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  6

2 ความเห็น

 
619

เจ็ง พินาศหมดธุรกิจมองไม่เห็นฝั่ง

 • รัก
  8
 • ฮ่าฮ่า
  6
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  5
 
3 ส

ใช่

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  5