สถ่บันไม้ผลแห่งชาติ

สถ่บันไม้ผลแห่งชาติ

ควรแระกอบด้วยสหกรณ์ต่่างๆดัต่ไปนี้

1. สหกรณ์ผ้ปลูกฯ

2. สหกรณืผู้ขาย ซึ่งจเะเป็นผู้กาหนดราคาในการซื้ขาย

3. สหกรณ์การแปรูปผลไม้

สหกรณ์ผู้ค้าไข่ มีอยู่แช้วแต่อาจต้องปรับปรุงใหม่

ฯลฯ

ทั้งนี้ทุกๆสหกรณ์จะเป็นผ้กำหนดราคาซื้อจากเกษตรหรโดยตรง เช่น

ข้าทั่วไป ราคาข้าวเปลือกตันละ  18,000

ข้าวหอมมะลี ตันละ 20,000

ในเมื่อข้าวมีผู้ว์้อในราคาดังกล่าวแล้ว โรรงสีต่างไก็ต้องซื้อในราคาที่ไม่ต้ากวานี้

โรงสีก็ไม่ขากทุน เพราะสีข้าซ(หอมมะลิ)ได้ในอัตรา 62.5% หรือ 6,250 กก.

บวกต่าบรรจุ ค่าขนส่งแลเบ็ดเตล็ดแล้ว ก้ยํังไม่เกิน40,000 บาท ซึ่งยังต่ำกส่าที่ขายกันอยู่ในปัจจุยัน

Supply and Demand ในเมื่อข้าวทั้งหทดอยู่ในมือสหกรณ์ รัฐบาลก็สามารถเล่นกับราคาได้โดยไใ่ต้องกลัวพ่อค้าโรงสี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  6
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  2