สั่งเคอร์ฟิว 10 จังหวัด เริ่ม 12ก.ค.---- ต้องฟัง เครื่องจักรทำงาน ด่ารายวัน มันส์ๆๆๆ

สั่งเคอร์ฟิว 10 จังหวัด เริ่ม 12ก.ค.---- ต้องฟัง เครื่องจักรทำงาน ด่ารายวัน มันส์ๆๆๆ

เปิดรายละเอียด 6มาตรการ ศบค. สั่งเคอร์ฟิว 10 จังหวัด เริ่ม 12ก.ค. (matichon.co.th)

เปิดรายละเอียด 6มาตรการ ศบค. สั่งเคอร์ฟิว 10 จังหวัด เริ่ม 12ก.ค.

 

ศบค. สั่งเคอร์ฟิว 10 จังหวัด พร้อมคุมเข้ม 6 มาตรการ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)(ศบค.) กล่าวว่า ในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายทุกกระทรวง อาจารย์แพทย์ โดยมีตัวแทนหลายท่าน เช่น ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ท.นพ.อนุช จิตตินัย ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วันนี้จึงมีความพยายามตัดสินใจกำหนดมาตรการต่างๆ อย่างรอบครอบ

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ทั้งระดับโลก ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยเอง มีแนวโน้มน่าเป็นห่วง รวมถึงมีผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีแนวโน้มมากขึ้น เช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อรายวันก็เพิ่มขึ้น และยังมีการแพร่ระบาดในภูมิภาคที่เป็นเชื้อสายพันธุ์เดลต้า รวมถึงมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนกลุ่มแรงงานจากกรุงเทพฯ ทำให้กระจายเชื้อหลายจังหวัดทั่วประเทศ เกิดการพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ในที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการขยายประกาศระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรเป็นคราวที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายม โดยจะมีการนำเสนอเข้าครม. ในวันที่ 13 ก.ค. ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พนักงานควบคุมโรคติดต่อสามารถบูรณาการความรับผิดชอบ หน้าที่อำนาจทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเป็นการลดอัตราเสียชีวิต ลดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรสาธารณสุข เพื่อการกำกับดูแลกิจการกิจกรรมต่างๆ ในการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ด้านการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และการพิจารณาระดับพื้นที่สถานะการย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรที่เป็นข้อสรุปของ ศบค.ชุดใหญ่ หลักคิดเบื้องต้นที่สำคัญ คือ 1.การจำกัดการเคลื่อนย้าย และการรวมกลุ่มของบุคคลเฉพาะพื้นที่ หลายคนคุ้นเคยกับคำว่า ล็อกดาวน์ 2.กำหนดเวลาการออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว 3.การเร่งรัดมาตรการทางการแพทย์และการเยียวยาให้เร็วที่สุด

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า มาตรการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อย ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร มีการแบ่งสีของพื้นที่ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) 10 จังหวัดเดิม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา , พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) จากเดิม 5 จังหวัดปรับขึ้นเป็น 24 จังหวัด , พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) จากเดิม 9 จังหวัดปรับขึ้นเป็น 25 จังหวัด , พื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) จากเดิม 53 จังหวัดลดลงเหลือ 18 จังหวัด และ พื้นที่เฝ้าระวัง(สีเขียว) ตอนนี้ไม่มีจังหวัด ซึ่งมีการประกาศทุกจังหวัดตามสี

 

พญ.อภิสมัย กล่าว ข้อปฏิบัติ คือ บังคับใช้เฉพาะ 6 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มข้น อย่างเข้มงวด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
1.ขอให้มีมาตรการทำงานจากที่บ้าน(work from home) ให้มากที่สุด 2.ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ปิดเวลา 20.00-04.00 น. 3.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน ซึ่งสามารถเปิดได้ถึงเวลา 20:00 น.

4.ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ห้ามบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน อนุญาตให้ซื้อกลับ เปิดได้ถึง 20:00 น. 5.ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ได้แก่ นวดแผนโบราณ สปา สถานเสริมความงาม 6.ขนส่งสาธารณะ สามารถเปิดได้ถึง 21:00 – 03.00 น. 7.สวนสาธารณะ เปิดได้ถึงเวลา 20:00 น.

8.ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม ที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ กิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี เช่น งานศพจัดได้ ที่รวมกันเกิน 5 คนขึ้นไป

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ข้อปฏิบัติสำหรับ 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติม ได้แก่ 1.สถานศึกษาในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด อนุญาตตามข้อกำหนดเดิม โดยให้เรียนออนไลน์เท่านั้น 100% 2.ห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21:00 – 04:00 น. โดยเฉพาะกรณีจำเป็น เช่น พบแพทย์ ไปโรงพยาบาล บุคลากรแพทย์ที่จะต้องสับเปลี่ยนเวร การซ่อมไฟฟ้าประปา

“โดยมาตรการทั้งหมดนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคมเป็นต้นไป ที่ประชุมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการกำกับควบคุมมาตรการ โดยฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ให้ร่วมหารือกับมาตรการที่ประกาศในวันนี้ให้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ” พญ.อภิสมัย กล่าวและว่า ให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ชุดลาดตระเวนเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างเข้มงวด

 

 พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ในที่ประชุมมีการสรุปมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยมีข้อสรุปที่สำคัญ ได้แก่ 1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้มีการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบการตรวจหาเชื้ออย่างเพียงพอ เรามีการเพิ่มสถานที่คัดกรอง เร่งเปิดจุดตรวจให้ประชาชนเข้าถึง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน และแยกประชาชน ที่ติดเชื้อออกจากชุมชนให้เร็วที่สุด

2.สาธารณสุขปรับแผนการกระจายวัคซีน ใน กทม.และปริมณฑล เร่งฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค/โรคเรื้อรัง โดยจะต้องฉีดให้ได้ 1 ล้านโดสภายในเวลา 1-2 สัปดาห์

การจัดสรรวัคซีนที่ได้รับการบริจาคจากต่างประเทศ ทั้ง วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสจากสหรัฐอเมริกา และ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1.05 ล้านโดสจากประเทศญี่ปุ่นที่มาถึงในวันนี้ โดยมุ่งเน้นไปยังผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ชาวต่างชาติที่อาศัยในไทย ที่อายุมากกว่า 60 ปีและมีโรคประจำตัว ผู้จำเป็นที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต

“ที่ประชุมมีข้อสรุปให้มีการจ่ายวัคซีนไฟเซอร์ เป็นบูทเตอร์โดส(booster dose) ให้บุคลากรทางการแพทย์ให้เร็วที่สุดด้วย” พญ.อภิสมัย กล่าว

 

 

 

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  3

11 ความเห็น

 
ICT
‘สมชัย’ เย้ย เงินเดือนบิ๊กตู่รับมานาน รวมกันแล้ว “เท่าขุนเขา” สละ 3 เดือน “เท่าขนนก”

'สมชัย' เย้ย เงินเดือนบิ๊กตู่รับมานาน รวมกันแล้ว "เท่าขุนเขา" สละ 3 เดือน "เท่าขนนก" (matichon.co.th)

Facebook
Twitter
LINE
Copy Link

 

‘สมชัย’ เย้ย เงินเดือนบิ๊กตู่รับมานาน รวมกันแล้ว “เท่าขุนเขา” สละ 3 เดือน “เท่าขนนก”

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง เขียนข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นกรณีข่าวไม่รับเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางคน เป็นเวลา 3 เดือน โดยระบุว่า

 

“เป็น คสช. 5 ปี 1 เดือน 3 สัปดาห์ 3 วัน มีค่าตอบแทนสำหรับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เงินประจำตำแหน่งเพิ่มเป็น 175,590 บาท และสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 174,420 บาท ในช่วงนั้นยังรับซ้ำซ้อนได้ 3 ทาง ทั้งตำแหน่งในกองทัพ (ช่วงยังไม่เกษียณ) ใน คสช. และใน ครม. (ช่วงเป็นนายกฯ ที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง) แค่สละเงินเดือน 3 เดือน ไม่ถือว่าเสียสละอะไร ที่ได้มาเท่าขุนเขา เงินเดือน 3 เดือนเท่าขนนก”

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  2
 
ICT

ด่ารายวัน

https://fb.watch/v/9q1PtXL_-/

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  5
 
ICT

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และข้อความ

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  6
 
ICT

อาจเป็นการ์ตูนรูป 1 คน และข้อความพูดว่า "การ์ตูนอรุณ การทำงานผิดพลาด(บ่อยๆ) อรุณ วัชระสวัสดิ์ กับเรื่องที่ควรจะผิดพลาด(สักครั้ง) ลาด ในสถานการณ์อย่างนี้ เพื่อความอยู่รอดของบ้านเมือง ลุงจำเป็นต้องล็อกดาวน์ หวังว่า พวกเราคงให้ความ ร่วมมือกันนะ ได้ครับ เอ้ย.! เอีย.! ข้ายืนผิดด้าน เอากุญแจมา เปิดหน่อย บ๊ายบายลุง อে 9-7-64"

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  3
 
ICT
ดิชั้นไม่ได้เลือกผู้บริหารชุดนี้ ค่ะ อีตอแหล ผัวมึงมองขึ้นมาคงดีใจ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังยืน

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  5
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  3
 
ICT

 

คำตอบ คือ the answers, my friends
มาถึงนาทีนี้
คุณคิดว่าพรรคพลังประชารัฐ (ถ้ายังจะมีชีวิตถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า) จะให้ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่
คุณคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยยังกล้าบอกว่าจะร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์จันทร์โอชา อีกไหม
คุณคิดว่านายทุนผูกขาดไม่ว่าจะเป็น CP ไทยเบฟ กัลฟ์ หรือ king power ยังจะให้ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายหน้าหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจให้ตัวเองอีกหรือไม่
คุณคิดว่าชนชั้นนำฝ่ายอำมาตย์ ยังจะเอาประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนอมินีของตัวเองอีกหรือไม่
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  3
 
ICT
#โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ ประจานรัฐบาล กู้ภัยคือวีรบุรุษที่แท้จริง ด่าประยุทธ์สั่งทำฝนหลวงเละเทะ นันทิดาโผล่มาตอนไฟดับ จวกยับตู่ชายกักตัวในปราสาททราย ตู่หญิงหายไปในวิมานดิน
Overview-กู้ภัยคือวีรบุรุษในศึกไฟไหม้กิ่งแก้ว จวกยับตู่ชายกักตัวในปราสาททราย ตู่หญิงหายไปใ
 
YOUTUBE.COM
Overview-กู้ภัยคือวีรบุรุษในศึกไฟไหม้กิ่งแก้ว จวกยับตู่ชายกักตัวในปราสาททราย ตู่หญิงหายไปใ
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  4
 
ICT
กูว่า พรุ่งนี้ CARMOB ต้องปะทะกับรถถัง
 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  3
 
ICT
อายไปทั่วโลกแล้ว #นะจ๊ะ
สื่อนอกตีข่าวนอนคอยตากฝนรอตรวจเชื้อฉีดวัคซีนจนมีคนตาย
 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  3
 
ICT
คนนนท์ 40% แห่ยกเลิกจองฉีด"ซิโนแวค(เคอ-ซิง 科興) เพราะไม่มั่นใจความปลอดภัย
 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  2
 
3 ส

ไอ้เห้ตู่

55555

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  3