ไม่ต้องเกรงใจ ?!

ไม่ต้องเกรงใจ ?!

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

 

 
ผีในอดีต คือ ผีลัทธิคอมมิวนิสม์ Communism
ผีวันนี้ คือ ผีลัทธิเผด็จการอำนาจนิยม Authoritarianism
The spectre now haunting Thailand

 

 

 

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  3

9 ความเห็น

 
ICT
 
ICT
8 ชม.  · 

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

โพลชี้ นายกฯ ควร "ยุบสภา" ระบุให้ชัด วาระ 8 ปี จบเมื่อไร
"โพลสำรวจความเห็น" ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "พลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับ
การศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,311 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ กับ 3 ประเด็นทางการเมือง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น
ที่ร้อยละ 97.0
จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญ เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.73 ระบุว่า นายกฯ ควรประกาศว่า 8 ปีคือ อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน สิงหาคม 2565 รองลงมา ร้อยละ 38.37 ระบุว่า นายกฯ ควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเร็ว ร้อยละ 15.03 ระบุว่า นายกฯ ควรอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร และร้อยละ 5.87 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ด้านความคิดเห็นของประชาชน ต่อกระแสการยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.35 ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว รองลงมา ร้อยละ 30.05 ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร หลังจากกฎหมายการเลือกตั้งได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 22.12 ระบุว่า ไม่ต้องยุบสภาผู้แทนราษฎร อยู่ยาวไปเลยให้ครบเทอม 4 ปี ร้อยละ 5.72 ระบุว่า ควรประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อนการถูกอภิปายไม่ไว้วางใจในปีหน้า และร้อยละ 1.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับคณะรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.34 ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. ครั้งใหญ่ รองลงมา ร้อยละ 18.92 ระบุว่า ไม่ควรมีการปรับ ครม. ร้อยละ 12.36 ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. โดยเอาคนนอกเข้ามาแทน 2 ตำแหน่งในโควตาพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 11.82 ระบุว่า ควรมีการปรับ ครม. เฉพาะในส่วน 2 ตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 6.56 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  5
 
ICT

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  4
 
ICT
วันนี้เป็น #วันตำรวจไทย (ตำหนวดไทย)
เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 1915 เป็นวันประกาศรวม "กรมพลตระเวน" กับ "กรมตำรวจภูธร" เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า "กรมตำรวจ"
จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันตำรวจไทย"
โดยมีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 1949
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "ต่ ตำรวจค้ายาบ้า!! ยาบ้า!! จค้า"
 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  5
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  3
 
ICT

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อยากจะพูดในเรื่องการเมืองกับบทบาทเอ็นจีโอที่มันสอดคล้องกัน คิดว่า การที่เรามาเป็นเอ็นจีโอหรือมาเคลื่อนไหวทางการเมืองมันอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน คือสำนึกพลเมือง ก่อนสถานการณ์ทางการเมืองมันจะคุกรุ่นกันมา 15 ปี เราก็ทำงานเอ็นจีโอในฐานะหรือสำนึกที่เรารู้สึกว่า ประเทศนี้เป็นของประชาชน
ผมได้เห็นปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นและอยากเอาตัวเองไปผูกเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหา ทั้งนี้การขับเคลื่อนสังคมเป็นการเคลื่อนไหวแบบพลวัตร ไม่มีจบ เป็นการทำจนเราส่งไม้ต่อได้ หรือลดบทบาทไปทำอย่างอื่น ซึ่งตัวเราเป็นตัวละครในสายธารวิวัฒนาการทางสังคมที่ประชาชนมีสำนึกพลเมือง
อ่านเพิ่มเติม https://theisaanrecord.co/.../ngos-and-academic-isaan.../
“ผมอยากเห็นบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยจับประเด็นขององค์กรและสามารถมีเครื่องมือในการขับเคลื่อนออกไปได้ เมื่อก่อนอาจจะมีข้อจำกัดของการสื่อสาร ทำให้การทำงานของเอ็นจีโอ เวลามองเป้าหมายเราเห็นแค่ชาวบ้านที่ทำงานร่วมเท่านั้น แต่ไม่สามารถเชื่อมประเด็นชาวบ้านที่กำลังขับเคลื่อนอยู่นั้นไปสื่อสารต่อสาธารณะได้”สมบัติ กล่าว
สมบัติ บุญงามอนงค์ มูลนิธิกระจกเงา
จากส่วนหนึ่งเสวนา "ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองสมัยใหม่ : การปรับกระบวนทัศน์ขบวนประชาชนภาคอีสาน"

 

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  2
 
ICT
 
บ้าเถิด เมืองหนอน
 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  1
 
ICT
 
 
ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์เป็นอย่างไร
ไทยแลนด์แซนด์บ๊อกซ์ก็เป็นเช่นนั้น
 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  4
 
ICT

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  7
 
ICT

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้, กลางแจ้ง และ ข้อความ

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  7
 • เศร้า
  3